fn mål

Globala målen eller de Globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), är en del av Agenda Agenda innehåller de 17 Globala målen för hållbar utveckling, som den 25 september antogs av FN:s generalförsamling i resolution A/RES/70/1, under namnet Transforming our. Den 13 juni hölls en lanseringskonferens där Sveriges rapport till FN:s politiska högnivåforum om hållbar utveckling presenterades. Ardalan Shekarabi och Isabella Lövin stod värdar för konferensen och presenterade delar av rapporten. Här är deras kommentarer om arbetet med Agenda och de globala målen. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter i världen. Att lösa klimatkrisen. Att främja fred och rättvisa. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem. BERÄTTA FÖR ALLA! Den här hemsidan drivs av. FN:s.

Fn mål Video

FN's 2030 mål fn mål Mustang 1969 Visa Redigera Redigera wikitext Visa historik. Läs om världens nya mål på www. Hållbar energi för alla. FN Fredliga och inkluderande samhällen Aktiebevis 16 är att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer. One World, 7 Billion Faces.