legionella

Legionärssjuka är en form av lunginflammation som orsakas av bakterier tillhörande släktet Legionella. Sjukdomen, liksom bakteriesläktet, har fått sitt namn av att det första utbrottet av legionärssjuka skedde i samband med ett konvent arrangerat av American Legion, en organisation för amerikanska krigsveteraner,  ‎Sjukdomsmekanism · ‎Symptom och förlopp · ‎Förebyggande åtgärder. [Legionella, förebyggande åtgärder]. Legionella är en bakterie som kan orsaka svår lunginflammation (legionärssjuka). Det finns 16 olika typer av legionella där serotyp 1 orsakar majoriteten av infektionerna. Sjukdomen är anmälnings- och smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen. Personer med nedsatt immunförsvar. Legionella är en bakterie. Bakterien finns naturligt i små mängder i vattendrag, sjöar och mark. Den trivs bäst i temperaturer mellan 18°C och 45°C. Den förökar sig som mest mellan 35°C och 40°C. Om vattentemperaturen är mer än 50°C dör bakterien efter några timmar, är temperaturen över 70°C så dör.

Legionella Video

Legionella legionella