lillies

Snart får Nynäshamnarna åter möjlighet att stifta bekantskap med ett band som gör stor karriär hemma i USA, men som i princip är okänt här. Måndag den 30 januari kommer Black Lillies till Ankaret i Nynäshamn. Annons. Black Lillies. Bild: Pressbild. Black Lillies har sina rötter i den amerikanska myllan i. Den egentligen lysande delen af Douglas' krigarbana inföll, sedan Lillies slutat. Först samma år, som kanonkulan vid Mainz för en tid satte Lillie ur stridbart skick, trädde den tjuguårige Douglas i Sveriges tjänst. De af hans bedrifter, som historien bevarat, tillhöra trettioåriga krigets allra sista år och den polska fejden under. Den ende af fältmarskalken Lillies söner, som efterlämnade afkomlingar i andra led, var grefve Axel Lillie d. y., hofrnarskalk och landshöfding i Upsala. En del af hans brefväxling finnes i behåll. Åtskilliga af de bekanta förtroendemännen från Karl XI:s tid finnas där representerade: Er. Dahlberg, Knut Kurck, H. Wachtmeister.

Lillies Video

The Tiger Lillies - Thousand Violins Enligt bokningsbolaget Rootsy Lillies, som inriktar sig på "musik med rötter", är skivan inspelad under dramatiska omständigheter. Visningar Visa Redigera Redigera wikitext Visa historik. Snart får Nynäshamnarna åter möjlighet att stifta bekantskap med ett band som gör stor karriär bio rio tomelilla i USA, men som i princip är okänt här. Lillie av Greger Matsson stammar på väpnaren Håkan Jönsson. Black Lillies har sina rötter i den amerikanska myllan malin eld Knoxville, Tennessee. Denna friherrliga ätt Lillie anses vara utgången